Služby - Incoterms

Co je to Incoterms?

Incoterms je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

K čemu Incoterms slouží?

Incoterms se zabývají vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, povinnostmi při celním odbavení, balení zboží čí přebírání dodávky. Přestože Incoterms byly vždy určeny pro mezinárodní obchod, používají se někdy i v rámci smluv při vnitrostátních obchodních transakcích.

Jak se rozdělují?

Od roku 2000 obsahují Incoterms 13 doložek, dělí se do čtyř kategorií, určující je zde první písmeno anglické zkratky (E, F, C a D). Od začátku roku 2011 platí nová verze Incoterms obsahující pouze 11 položek a 2 kategorie (1. podmínky použitelné pro všechny druhy přepravy a 2. podmínky použitelné pouze pro námořní přepravu). V praxi se však ale stále používají i doložky z roku 2000 a my Vám zde uvádíme kombinaci právě těch nejpoužívanějších.

EXW FAS FCA FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP
Nakládka na auto
Platba vývozního cla
Přeprava do přístavu pro odesílatele
Vykládka z vozu v přístavu odeslání
Přístavní poplatky v přístavu odeslání
Přeprava do přístavu dodání
Přístavní poplatky v přístavu dodání
Vykládka na auto v přístavu dodání
Přeprava do místa určení
Pojištění
Vstup - celní deklarace, cla a daně
PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ
Skupina E: Zboží si kupující přebírá již v závodě a je za něj dále zodpovědný
EXW Ex Works Ze závodu
Skupina F: Prodávájící musí dodat zboží k dopravci, kterého určuje kupující
FAS Free Alongside Ship Vyplaceně k lodi
FCA Free Carrier Vyplaceně dopravci
FOB Free On Board Vyplaceně na loď
Skupina C: Prodávající zajišťuje přepravu zboží bez veškerých rizik spojených s přepravou
CFR Cost and Freight Náklady a přepravné
CIF Cost, Insurance and Freight Náklady, pojištění a přepravné
CPT Carriage Paid To Přeprava placena do
CIP Carriage and Insurance Paid to Přeprava a pojištění placeno do
Skupina D: Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s přepravou
DAT Delivered At Terminal S dodáním na terminál
DAP Delivered At Place S dodáním na místo
DDP Delivered Duty Paid S dodáním clo placeno

INSURANCE - Pojištění

Mmožnost, že nastatne událost při níž může dojít ke ztrátě či poškození přepravovaného zboží je dosti reálná. Pro Vaši ochranu je tu tedy pojištění dopravy, kterým se prodávající i kupující chrání před možnými riziky.

COST - Náklady

Obsahuje veškeré náklady s vyjímkou nákladů za vystavení dokumentů. Kupní smlouva by měla jasně stanovit, které náklady za přepravu zboží bude platit prodávající a které naopak kupující.